16 มีนาคม พ.ศ. 2554

 

ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผ่นดินไหว และ สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น ผ่านมูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่จังหวัดเชนได ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่ง ส่งผลให้ชาวญี่ปุ่นจำนวนมาก ต้องสูญเสียอย่างใหญ่หลวง ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และยังต้องเผชิญกับการเกิดอาฟเตอร์ช็อก ตลอดจนการระเบิดของอาคารเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ที่อาจก่อให้เกิดการรั่วไหลของกัมมันตรังสี ทาง บริษัท เอ็มบีทีเอส โบรกกิ้ง เซอร์วิส จำกัด จึงได้เข้าร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผ่นดินไหว และ สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น ผ่านมูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link