ความเป็นมา

 

MBTS

บริษัท เอ็มบีทีเอส โบรกกิ้ง เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับการประกันภัยต่างๆให้แก่บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดย่อม และบุคคลทั่วไป ที่มีความต้องการที่จะทำประกันภัยแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจหรือยังไม่สามารถตัดสินใจเลือกประเภทการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมที่สุดได้

เอ็มบีทีเอสฯ ก่อตั้งขึ้น โดยการร่วมทุนจากหลายภาคธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจการค้า
กลุ่ม สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจการเงินและธนาคาร
กลุ่ม ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

ธุรกิจประกันภัย
กลุ่ม เอ็มเอสไอจี โฮลดิ้งส์

เอ็มบีทีเอสฯ ยินดีและพร้อมจะให้คำปรึกษาและบริการแก่ท่านผู้สนใจดังนี้

  • จัดหาและแนะนำบริษัทประกันภัยที่มีเสถียรภาพและมั่นคง
  • จัดเสนออัตราเบี้ยประกันภัยที่ถูกและสมเหตุสมผล
  • จัดเตรียมเงื่อนไขความคุ้มครองที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์
  • จัดการให้คำแนะนำด้านการบริการความเสี่ยงภัยและการป้องกันอุบัติภัย
  • จัดการให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
  • จัดการช่วยเหลือในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

วิสัยทัศน์
เสนอผลิตภัณฑ์ และ บริการที่หลากหลาย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า อันนำมาซึ่งการเติบโตอย่างมั่นคง และ ยั่งยืนแก่องค์กร

พันธกิจ
เสนอบริการที่ดี โดยเป็นที่ปรึกษาทางด้านประกันชีวิต และประกันวินาศภัย รวมถึง ให้คำแนะนำในการเรียกร้องค่าสินไหม ด้วยความเป็นธรรม เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และ สร้างความไว้วางใจ จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

รางวัล

นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล คุณภาพดีเด่น ประจำปี 2554
จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล คุณภาพดีเด่น ประจำปี 2555
จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

 

นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล คุณภาพดีเด่น ประจำปี 2556
จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : center@mbtsbroking.com

Link