24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

 

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ผ่านทาง “ครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ทางบริษัทฯ บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ผ่านทาง “ครอบครัวข่าว 3 ช่วย จำนวนเงิน 20,000 บาท เพื่อเพิ่มช่องทางในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link