30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

 

งานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 15

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ฯ จัดงานแสดงสินค้าและบริการ (งานสหกรุ๊ป แฟร์  ครั้งที่ 15)
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โดยการออกบู้ธเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางด้านประกันภัยไปยังประชาชนผู้เข้าร่วมงาน  รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการประกันภัย  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน
ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมเล่นเกมส์และบริจาคเงิน โดยได้นำรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวมอบให้ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link