15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

 

สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตการกุศล Hand in Hand 20th Anniversary Charity

Memorial Concert for Dr.Thiam Chokwatana   ซึ่งมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา โดยบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อนำรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่ มูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่น  โดย บริษัท เอ็มบีทีเอส
โบรกกิ้ง เซอร์วิส จำกัด ร่วมบริจาคโดยการซื้อบัตรคอนเสิร์ต มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 5 ใบ

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link