17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

 

ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

บริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ และสุขอนามัย เช่น ด่างทับทิม สเปรย์กันยุง ผ้าอนามัย มุ้ง
และเต้นท์ ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านทางกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ตั้งอยู่ในสนามบินดอนเมือง รวมถึงพนักงานส่วนหนึ่งยังได้อยู่ช่วยแพคของบริจาคเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link